FocusLoopbaanportaal

Vitaal

 
%
Profiel % compleet

Mentale fitheid is fitheid van de geest. Samen met je fysieke fitheid helpt mentale fitheid je om goed te functioneren. Mentaal fit zijn betekent dat je effectief met stress om kunt gaan en emotionele spanningen goed weet te hanteren. Dat je positief naar situaties kunt kijken en flexibel om kunt gaan met veranderingen. Daardoor ben je in staat om zelf sturing te geven aan je eigen leven. Je kunt je denkkracht en flexibiliteit benutten om je wensen om te zetten in concrete, bereikbare doelen. Mentaal fit zijn gaat makkelijker wanneer je zelfvertrouwen hebt en ook steun vanuit je omgeving helpt.
Read less

Waar krijg ik energie van?

Hoe zeg ik nee?

Hoe kan ik positief denken?

Hoe ga ik om met verandering?

Hoe zorg ik dat ik zelf achter het stuur zit?

Hoe neem ik zelf verantwoordelijkheid?

Hoe ga ik om met stress?

Hoe zorg ik voor emotionele veerkracht?

Hoe werkt het?
Mentale fitheid wordt beïnvloed door je persoonlijke eigenschappen. De ene persoon is positiever en heeft meer zelfvertrouwen. Een ander hecht juist meer aan zekerheden en stabiliteit. Daardoor gaan we verschillend om met veranderingen en het realiseren van onze doelen. Werken aan je mentale fitheid begint daarom met zelfinzicht. Door te werken aan een goed beeld van je sterke en minder sterke punten krijg je vanzelf zicht op de knoppen waaraan jij kan draaien om je mentale fitheid te vergroten. En die knoppen zijn dus voor iedereen verschillend. Wat wel voor iedereen geldt, is dat het vergroten van je mentale fitheid helpt om meer invloed te krijgen op je eigen toekomst.
Actie
Er zijn allerlei manieren om je sterkten en ontwikkelpunten in kaart te brengen. Je kunt dat bijvoorbeeld doen door het maken van Kernkwadranten. Gebruik vooral ook de feedback van anderen. Voor hen is het vaak makkelijker om jouw typerende eigenschappen te herkennen en te zien hoe je zaken effectiever aan zou kunnen pakken. Als je hebt ontdekt hoe je jouw mentale fitheid wilt vergroten maak dan een actieplan en neem de tijd om je doel te realiseren. Motiveer jezelf door te bedenken welke voordelen de veranderingen je op zullen leveren. Dat stimuleert!
Actionplan
You're about to make a new actionplan (again, or for the first time). Each time you start a new course, you'll make a new actionplan. You can find all your actionplans in the 'actionplan' module.
Make an actionplan View all your actionplans
Stap 1
Stap 2
Stap 3
Stap 4
Stap 5
 

What is the current situation?

Waar heb je wel eens last van? Waarin wordt je belemmerd door jouw beperkte mentale fitheid?
  • Tip 1: Onderzoek je eigenschappen en kwaliteiten met de vragenlijsten op de profielpagina. Welke ontwikkelpunten komen daaruit naar voren?
  • Tip 2: Doe de test Mentale fitheid. Welke conclusies trek je uit de resultaten?
  • Tip 3: Waar heb je last van als het gaat om jouw mentale fitheid? Maak het zo concreet mogelijk.
Next step

What is your goal?

Wat zou je beter willen kunnen als het gaat om jouw mentale fitheid? Wat is je doel?
  • Tip 1: Hoe zou jouw leven eruitzien als jouw mentale belemmeringen morgen, als sneeuw voor de zon, verdwenen zouden zijn? Wat zou je dan kunnen wat je nu niet kan?
  • Tip 2: Bedenk op welk moment in je leven je wel mentaal fit was. Wat maakt dat het nu anders is?
  • Tip 3: Vraag een ander eens hoe hij of zij denkt dat jij jouw mentale fitheid zou kunnen vergroten.
Previous step Next step

SMART

Gebruik deze stap om het doel dat je geformuleerd hebt SMART te maken. Dat maakt je doel concreet en bereikbaar. Lees waar de letters SMART voor staan en gebruik die informatie om je doel aan te scherpen.

Specifiek: Wees concreet over wat je precies wilt bereiken en formuleer je doel positief.
Meetbaar: Hoe weet je dat je doel is bereikt? Hoe meet je dat?
Acceptabel: Strookt je plan met jouw normen en waarden en die van de mensen die ermee te maken krijgen?
Realistisch: Zorg ervoor dat je doel haalbaar is en knip het zonodig in kleinere tussenstappen.
Tijdgebonden: Wanneer wil je dat je doel bereikt is? Hoe ziet je tijdpad eruit?

Previous step Next step

What do I need?

Wat heb ik nodig om mijn doel te bereiken?
  • Tip 1: Maak je acties zo concreet mogelijk.
  • Tip 2: Denk in kleine stapjes zodat het makkelijker wordt om resultaten te bereiken.
  • Tip 3: Vier je successen!
  • Tip 4: Bedenk acties die je leuk vindt. Door dingen op wilskracht te doen, verhoog je het afbreukrisico.
Previous step Next step

Create actions


Actie
Wat of wie is er voor nodig
Startdatum
Einddatum
Toetsing
Actie toevoegen
Actie
Wat of wie is er voor nodig
Startdatum
Einddatum
Toetsing
 
Actie
Wat of wie is er voor nodig
Startdatum
Einddatum
Toetsing
 
Previous step Save
Het actieplan is succesvol opgeslagen. Je kan al je actieplannen hier terugvinden: Overzicht van je actieplannen
Books

Ap Dijksterhuis

Het slimme onbewuste

Ons gedrag, gevoelens en denken wordt aantoonbaar door ons onderbewustzijn gestuurd.

Paul Wormer

Vitaal werken, vitaal leven

Voor iedereen die met plezier en succes wil werken een boek over vitaliteit.

Coen Dirkx

Beren op de weg, spinsels in je hoofd

Een methode om beter om te gaan met werksituaties die stress, slechte sociale contacten en ergernis veroorzaken.

Carien Karsten

Daar ga ik weer

Een praktische handleiding over het herkennen, voorkomen en omgaan met stress.

Frank Schaper

Eerste hulp bij stress en vermoeidheid

Hoe kun je stress en burn-out herkennen en voorkomen? Een boek met tips en illustraties van strippsychiater Sigmund.

Carry Petri

Druk, druk, druk

Druk, druk, druk hebben we het allemaal wel eens, maar het mag natuurlijk niet zo zijn dat dit uw leven gaat beheersen en u er echt stress van krijgt.

Pieternel Dijkstra

Mindfulness op het werk

Als werknemer sta je voortdurend bloot aan veranderingen als innovaties, reorganisaties, nieuwe technologieën en bijscholing. Dit boek biedt een effectieve methode om bewust om te gaan met deze veranderingen.

Jan-Willem van den Brandhof

Lifebook

Dit boek verbindt kennis over de werking van het brein en gelukskunde en laat zien hoe je jouw brein kan inzetten om gelukkiger en succesvoller te worden door gebruik te maken van breinvriendelijke technieken.