NL
  • Nederlands
  • English

FocusLoopbaanportaal

Privacy

 
In het Focus loopbaanportaal is er alles aan gedaan om je privacy te waarborgen. Dat wil zeggen dat de gegevens die je opslaat over jezelf ook alleen voor jezelf te zien zijn.
De persoonlijke gegevens in onder andere 'Ik' en ‘Berichten’ kunnen niet worden ingezien door je leidinggevende, HR-adviseur, andere medewerkers of wie dan ook.

Wat wel kan is dat je anderen toestaat je gegevens in te zien. Dat vraagt dan een gerichte actie van jou. Je kan je resultaten van bijvoorbeeld een test doorsturen naar een ander.
Wanneer je contact wil met de e-coach, is er contact in de beschermde omgeving van het loopbaanportaal via 'Berichten'. Met de e-coach werk je vertrouwelijk. Wat er tussen jullie wordt gewisseld valt onder de privacy van een coachgesprek.
Let wel! Bij een koppeling met de coach zijn de resultaten van tests ook beschikbaar voor de coach.

Gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de site strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan (en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 Wet bescherming persoonsgegevens).

Op overstijgend niveau wordt wel anoniem materiaal verzameld over het gebruik van de site. Dus het aantal keer inloggen, welke pagina's worden bekeken etc.

Ook wordt bijgehouden op overstijgend niveau en anoniem, hoeveel en hoe vaak gebruik wordt gemaakt van bijvoorbeeld bepaalde oefeningen of de e-coach. Dit om te zien of aanpassing gewenst is, of verbeteringen nodig zijn.

Privacy

Ga voor het privacyreglement naar de Focus website